Inauguratioun vun de Sozialwunnengen an der “Rue Syr”